A felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az Artex Trading jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

A Városinfo.ro portált az Artex Trading S.r.l (Odorheiu-Secuiesc, Str. Pietroasa 22/3, bejegyzési szám: J19/941/2005) üzemelteti. A szolgáltató fenntartja tulajdonjogát a varosinfo.ro domain név alatt működő információs portálon és az oldalon található márkajelzéseken (logó, név) és tartalmon. A varosinfo.ro domain alatt található szolgáltatások, termékek, tartalmak, márkajelzések jogtalan felhasználása, reprodukálása, illetve árusítsa a büntető törvénykönyvbe ütköző cselekedet, és annak megfelelően kerül szankcionálásra. Továbbá az ingyenesként megjelölt szolgáltatások pénzért történő árusítása, továbbítása is jogi következményekkel járhat.

 
Személyes adatok kezelése
Ön keresőrendszerünket ingyenesen és anélkül használhatja keresésre, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, de van néhány kivétel. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés ugyanis regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlenül szükséges, más adatok (pl. név) pontos megadása a regisztrációnak nem előfeltétele, csak kérés, bizonyos okkal (pl. hitelesség, megbízhatóság, kapcsolatfelvétel). Az Artex Trading mint adatkezelő, a Román Parlament személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 677/2001-es törvényét a 506/2004-es paragrafussal kiegészítve, amely átveszi az Európai Parlament adatfeldolgozással és a személyi jogok védelmével kapcsolatos 2002/58/CE törvény cikkelyét, maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott.  A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Szerzői jogok

A szerzői jogok megsértése ellen az Artex Trading minden esetben jogi eszközökkel lép föl.

Szerzői jog megsértésének számít különösen:

 ·     adatbázis egészének vagy részének eltulajdonítása, beleértve a meta-adatbázisokat is (kódrendszerek, adatbázisok, szolgáltatások, stb.)

·     cég- és termék-logók másolása, azokhoz hasonló márka-jelek alkotása, használata

·     szerkesztési elvek másolása

·     a Városinfo céges nyomtatványainak, levélpapírjainak, számláinak másolása, hasonlóak előállítása, felhasználása.

 

1.   Az alapadatok, hirdetések és egyéb közzétett információk tartalma

Az alapadatok, hirdetések és egyéb közreadásra szánt információk (közreadásra szánt információk) tartalmáért az Adatközlő felelős. Az Artex Trading jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni az Adatközlő által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. Az eljárás keretében az Artex Trading visszautasíthatja a közreadásra szánt adat megjelentetését, amennyiben az jogszabályt vagy etikai normát sért. Az Artex Trading abban az esetben is jogosult visszautasítani a megjelentetést, ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti. Adatként, fényképként vagy bármely más formában közreadásra szánt információ visszautasítására különösen okot adhat, ha jogosulatlan adatkezelés gyanúja áll fenn, vagy ha a közreadásra szánt információ:

 
·     hamis adatot tartalmaz

·     szerzői jogot vagy üzleti titkot sért

·     a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül

·     gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja,

·     magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti

·     erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz

·      vallást, etnika hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért

·     kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz

·     személyes szexuális szolgáltatást kínál

·     a közönség számára megbotránkoztató lehet

·     egyéb jogszabályba vagy közerkölcsbe ütközik.

 

Az Adatközlő felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne tartalmazzon valótlan adatot, ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Az Adatközlő felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a az általa megadott adatokat és egyéb információkat az Artex Trading moderátora felülvizsgálja vagy sem.

Tilos és azonnali törlést és tiltás jár a hirdetésben elhelyezni olyan kifejezéseket, melyek csak a keresési eredmény befolyásolásának célja miatt kerülnek be a hirdetés szövegébe.

 
2.   Az adatok törlése

Az Artex Trading az adattulajdonos utasítására törli az általa megadott adatokat adatbázisaiból.
 
3.   Cookie-k


 A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra az Artex Trading nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.


4.   Üzletszerzés, statisztika készítés, közvélemény kutatás céljára válogatott előfizetői listák

  A felhasználói adatbázisokból jogszerűen, a felhasználó beleegyezésével válogatott, üzleti célú (nem publikálható) listák térítés ellenében megrendelhetők. A Városinfo cégkatalógus szolgáltatása bármely jogi személyiséggel bíró felhasználó számára szabadon hozzáférhető és használható.

 
5.   Tartalmi megjelenés, felelősség kizárás

 A Szolgáltató - lehetőségeihez mérten - mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszűrje a rosszindulatú, kárt okozó regisztrációkat. A feltöltött adatokért nem tud semminemű felelősséget vállalni harmadik féllel kapcsolatban, továbbá, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a Városinfo weboldalai kapcsolódnak. A portál más portálokhoz, webhelyekhez is biztosíthat elérést. Az Artex Trading nem vállal felelősséget ezen webhelyek tartalmáért, illetve ezek használatáért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a portál tartalmát bármikor, értesítés  nélkül megváltoztassuk, módosítsuk, vagy frissítsük. Továbbá az elhelyezett fizetett politikai és egyéb hirdetések nem tükrözik a Városinfo véleményét.

 
6.   Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni az Artex Trading-től adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze az Artex Trading felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Artex Trading jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. Az Artex Trading ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Online Marketing